0695501222  |  FAQ  |  Contact us

Login  |  Signup  |  Orders

  
  
  
  

Reklamacije

Prijava reklamacije

Potrošač ima pravo da u roku od 6 meseci od dana izvršene kupovine (preuzimanja poručenog proizvoda u posed) podnese pismeni prigovor - reklamaciju prodavcu kod koga je proizvod kupljen (član 34. stav 1. Zakona o zaštiti potrošača). U slučaju reklamacije, potrošač je dužan da dostavi: 

1.) prigovor - reklamaciju (u prilogu: Potvrda o prijemu reklamacije),

2.) fiskalni isečak, odnosno račun o kupljenom proizvodu (nalog kurira o izvršenoj kupovini - naplati robe),

3.) po pravilu, da stavi na uvid proizvod na koji se prigovor - reklamacija odnosi, dostavljen u originalnoj ambalaži proizvoda.

Po osnovanom prigovoru - reklamaciji potrošač ima pravo na otklanjanje nedostatka na proizvodu o trošku prodavca, a ukoliko to nije moguće izvršiće se zamena kupljenog proizvoda za nov, odnosno odgovarajući proizvod. Po osnovanom prigovoru - reklamaciji, troškove dostave snosi prodavac. 

Ovlašćeno lice po prijemu reklamacije može odbaciti kao neosnovan prigovor - reklamaciju potrošača, ako nesumnjivo utvrdi da je nedostatak na proizvodu nastao krivicom potrošača, odnosno usled nepridržavanja uputstva za montažu i upotrebu, odnosno ako proizvod nije korišćen i održavan u skladu sa deklaracijom na proizvodu. U tom slučaju proizvod se u roku od 15 dana vraća o trošku kupca. 

Preuzmite formular za reklamacije sa ovog linka.

  
  


  

Tags

  


  

Subscribe to newsletter

 
Would you like to receive our emails regarding discounts and special offers? Sign up now for our newsletter and stay up to date with everything that's new!