Reklamacije

Prijava reklamacije

Potrošač ima pravo da u roku od 6 meseci od dana izvršene kupovine (preuzimanja poručenog proizvoda u posed) podnese pismeni prigovor - reklamaciju prodavcu kod koga je proizvod kupljen (član 34. stav 1. Zakona o zaštiti potrošača). U slučaju reklamacije, potrošač je dužan da dostavi: 

1.) prigovor - reklamaciju (u prilogu: Potvrda o prijemu reklamacije),

2.) fiskalni isečak, odnosno račun o kupljenom proizvodu (nalog kurira o izvršenoj kupovini - naplati robe),

3.) po pravilu, da stavi na uvid proizvod na koji se prigovor - reklamacija odnosi, dostavljen u originalnoj ambalaži proizvoda.

Po osnovanom prigovoru - reklamaciji potrošač ima pravo na otklanjanje nedostatka na proizvodu o trošku prodavca, a ukoliko to nije moguće izvršiće se zamena kupljenog proizvoda za nov, odnosno odgovarajući proizvod. Po osnovanom prigovoru - reklamaciji, troškove dostave snosi prodavac. 

Ovlašćeno lice po prijemu reklamacije može odbaciti kao neosnovan prigovor - reklamaciju potrošača, ako nesumnjivo utvrdi da je nedostatak na proizvodu nastao krivicom potrošača, odnosno usled nepridržavanja uputstva za montažu i upotrebu, odnosno ako proizvod nije korišćen i održavan u skladu sa deklaracijom na proizvodu. U tom slučaju proizvod se u roku od 15 dana vraća o trošku kupca. 

Preuzmite formular za reklamacije sa ovog linka.